نمایش دادن همه 3 نتیجه

از فایل دستی برای چه کاری استفاده می شود؟

از فایل دستی برای درمان اندو استفاده می شود.

به این صورت که ابتدا فایل دستی برای کانال مورد استفاده قرار می گیرد و سپس از فایل روتاری استفاده میشود.

انواع فایل دستی دندان پزشکی

-فا‌‌یل دستی H مانی

 1. از این فا‌یل برای درمان اندو استفاده می شود.
 2. این فا‌یل دستی جزء پر مصرف ترین ها برای عصب کشی دندان می باشد.
 3. فا‌یل دستی H مانی به دلیل سر تیزی که دارد باید با دقت بیشتری از آن استفاده شود زیرا احتمال شکستگی آن وجود دارد.
 4. فا‌یل دستیH  مانی از مفتول تراش خورده که جنس آن استیل ضد زنگ می باشد تهیه می شود.
 5. بدنه ی این فا‌یل دستی بصورت خاردار شکل طراحی شده است.
 6. از فا‌یل دستی H مانی برای خارج کردن عفونت ها ، دبری ها و گوتا پرکا استفاده می شود.
 7. در انتها باید گفت که از فا‌یل دستی H برای قسمت پایین کانال توصیه نمی شود زیرا خطر پاره شدن فورامن در زیاد است.

ویژگی های فا‌یل دستی H مانی

 • دارای دستگیره ی ارگونومیک
 • دارا بودن لبه ی تیز برای درمان
 • فا‌یل دستی H مانی از بالا به پایین برش خورده است
 • دارای سطح مقطع نامتقارن

-فا‌یل دستی K مانی

 1. این فا‌یل دستی جزء پر مصرف ترین ها برای عصب کشی دندان می باشد.
 2. از این فا‌یل دستی مانند فایل دستی H برای درمان اندو استفاده می شود.
 3. جنس فا‌یل دستی K مانی از مفتول خراش خورده که از استیل ضد زنگ ، کروم ویا نیکل تهیه شده است و از انعطاف پذیری بالا و مقاومت بالا در برابر شکستن برخوردار می باشد.

ویژگی های فایل دستی K مانی

 • دارای انعطاف پذیری بالا
 • دارا بودن بدنه ای گره ای شکل
 • دارای سطح مقطع متقارن مربعی و همچنین مثلثی شکل
 • دارای مقاومت بیشتر نسبت به فا‌یل دستی H مانی